Все для історика
Вівторок, 24.04.2018, 19:14
Вітаю Вас Раб | RSS
 
Головна Форми навчання історичних дисциплін у вищій школі - ФорумРеєстраціяВхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Навчання » Державний екзамен з історії (історія, 6 курс) » Форми навчання історичних дисциплін у вищій школі (лекційний курс, семінарське завдання, СРСР)
Форми навчання історичних дисциплін у вищій школі
EkzorДата: Понеділок, 21.05.2012, 21:45 | Повідомлення # 1
Гетьман
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1418
Репутація: 3
Статус: Offline
Вища освіта реалізується у певних формах навчання, які безпосередньо повинні відповідати змісту вищої освіти. Зміст вищої освіти – обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технології, культури та мистецтва;
Зміст навчання – структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує собі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації;
Форми організації навчального процесу:
– навчальні заняття;
– самостійна робота;
– практична підготовка;
– контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:
– лекція; основна форма проведення навчальних занять у вузах. Кожна окрема лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою. Лекції читаються професорами, доцентами вузу, а також спеціально запрошеними для цього провідними науковцями або спеціалістами-практиками.
– лабораторне заняття; вид навчального заняття, на якому студенти особисто, але під керівництвом викладача, проводять експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальної дисципліни;
– практичне заняття; форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно сформульованих завдань;
– семінарське заняття; вид навчального заняття, на якому викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують свої тези;
– індивідуальне заняття; вид навчального заняття, яке проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та сприяння розкриттю їх індивідуальних творчих здібностей;
– колоквіум; вид навчального заняття – бесіда викладача із студентами з метою вияснення і підвищення їх знань;
– консультація; вид навчального заняття, при якому студент отримує відповіді на конкретні питання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.
Вищим навчальним закладом може бути встановлено інші види навчальних занять.
Самостійна робота – форма навчального процесу, основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових для відвідування навчальних занять. Час самостійної роботи може становити від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи визначається навчальною програмою, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота може виконуватися студентом у бібліотеці вузу (науковій бібліотеці), навчальних кабінетах та аудиторіях, комп’ютерних класах, а також домашніх умовах.
Основні форми самостійної роботи:
– індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати);
– курсові роботи;
– кваліфікаційні (дипломні) роботи.
Практична підготовка (практика) – форма навчального процесу, необхідна складова частина підготовки спеціалістів, що покликана забезпечити набуття студентами практичних професійних навичок та вмінь.
Основні форми практики:
– ознайомча;
– навчальна;
– стажування.

До науково-методичного забезпечення навчального процесу у вузах входять:
– стандарти вищої освіти;
– навчальні плани;
– навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
– програми навчальної, виробничої й інших видів практики;
– підручники і навчальні посібники;
– інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
– індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;
– контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
– контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу;
– методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних проектів (робіт).
Інші характеристики навчального процесу визначаються викладачами (предметними або цикловими комісіями) вузів.
Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:
– денна (очна), яка є основною формою здобуття вищої освіти. Навчання за цією формою здійснюється з відривом від виробництва, тобто навчання у вищому навчальному закладі розглядається як основна діяльність студента;
– вечірня, при якій навчання у вищому навчальному закладі здійснюється без відриву від виробництва. Заняття проводять кілька разів на тиждень у вечірні часи після закінчення робочого дня;
– заочна, дистанційна, при якій навчання у вищому навчальному закладі здійснюється також без відриву від виробництва. Але заняття зі студентами проводяться у сесійному порядку кілька разів протягом навчального року, як правило, два рази за кожний семестр;
– екстернатна, яка полягає у самостійному вивченні екстерном навчальних дисциплін, що передбачені навчальною програмою по певній спеціальності, з поточною та підсумковою атестацією рівня засвоєних знань (складання заліків, екзаменів, проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом).


http://vkontakte.ru/id18182352
 
Форум » Навчання » Державний екзамен з історії (історія, 6 курс) » Форми навчання історичних дисциплін у вищій школі (лекційний курс, семінарське завдання, СРСР)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz