Все для історика
Неділя, 20.05.2018, 22:08
Вітаю Вас Раб | RSS
 
Головна Питання до держіспиту - ФорумРеєстраціяВхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Навчання » Економіка підприємства » Питання до держіспиту
Питання до держіспиту
EkzorДата: Неділя, 19.02.2012, 22:55 | Повідомлення # 1
Гетьман
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1418
Репутація: 3
Статус: Offline
1. Формування виробничої програми підприємства та її ресурсне забезпечення по підрозділам.
2. Зміст та порядок розробки виробничої програми підрозділів підприємства.
3. Склад витрат підрозділів підприємства і порядок їх планування.
4. Формування кошторисів витрат підрозділів підприємства.
5. Планування собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) підрозділів підприємства.
6. Специфіка калькулювання собівартості продукції на авіаційному транспорті.
7. Сутність „внутрішніх цін" та їх функції.
8. Специфіка застосування внутрішніх цін у практиці господарювання вітчизняних та зарубіжних підприємств.
9. Методи формування внутрішніх цін.
10. Стратегія і тактика ціноутворення на підприємстві та в його підрозділах.
11. Оцінка діяльності підприємства та його підрозділів (по кількості, якості та конкурентоспроможності продукції).
12. Методичні підходи до функціонування механізму стимулювання кращої дія¬льності підрозділів.
13. Формування доходів та прибутку підрозділів.
14. Матеріальне стимулювання праці керівників та робітників підрозділів.
15. Матеріальна відповідальність за результати роботи.
16. Обґрунтуйте сутність стратегії підприємства.
17. Обґрунтуйте сутність місії підприємства.
18. Охарактеризуйте цілі підприємства та їх класифікацію.
19. Розкрийте сутність корпоративних стратегій підприємства.
20. Охарактеризуйте стадії життєвого циклу підприємства.
21. Охарактеризуйте модель конкуренції Портера М.
22. Розкрийте сутність середовища підприємства та його складових.
23. Обґрунтуйте аналіз зовнішнього середовища підприємства.
24. Обґрунтуйте аналіз мікро середовища за Д.Ру та Д Сульє.
25. Обґрунтуйте аналіз внутрішнього середовища підприємства.
26. SWOT – аналіз, як методика аналізу середовища підприємства.
27. Дайте визначення стратегії диверсифікації.
28. Наступальні стратегії та їх застосування в стратегії підприємства.
29. Оборонні стратегії та їх застосування в стратегії підприємства.
30. Використання стратегій конкуренції на різних етапах життєвого циклу галузі.
31. Вибір стратегії за допомогою моделі БКГ (ВСG).
32. Вибір стратегії за допомогою моделі Мак Кінсі (GЕ/МсКіпsеу).
33. Вибір стратегії за допомогою моделі АDL – LС .
34. Матриця А.Томпсона і А.Стрікленда та її застосування.
35. Матриця Хоуфера та її використання в стратегії підприємства.
36. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні.
37. Сутність та класифікація інновацій.
38. Поняття і види інноваційних стратегій.
39. Показники інноваційної діяльності організації.
40. Технопарки і технополіси, їхня роль у створенні інновацій на регіональному рівні.
41. Основні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства
42. Аналіз і оцінка інноваційного макроклімату.
43. Методика оцінки інноваційної активності підприємства.
44. Особливості стратегічної інноватики як об'єкта проектного керування.
45. Рєінжиніринг і інноваційні бізнес-процеси.
46. Управління ризиками в інноваційному процесі.
47. Методи пошуку ідей інновацій.
48. Прибуток фірми: сутність, види і методи планування.
49. Маркетингові дослідження фірми.
50. Основні організаційно-правові форми підприємства.
51. Інвестиційна діяльність підприємства.
52. Облік і оцінка основних фондів підприємства.
53. Знос і амортизація основних фондів підприємств. Методи нарахування амортизації на підприємствах.
54. Склад і структура оборотних коштів підприємств.
55. Економічна сутність вартості і собівартості продукції.
56. Класифікація витрат, віднесених на собівартість продукції.
57. Поняття і види доходів підприємств.
58. Особливості розрахунку собівартості транспортної продукції.
59. Поняття і види прибутку підприємств. Чинники, що впливають на розмір прибутку.
60. Рентабельність підприємств. Поняття і види.
61. Економічна сутність капітальних вкладень, їхній склад і структура.
62. Поняття і шляхи підвищення якості продукції.
63. Предмет, методи та інструментарій проектного аналізу.
64. Поняття проекту; принципи, що визначають його характерні ознаки та відмінності від плану чи програми.
65. Види проектів за основними класифікаційними ознаками (масштабом, складністю, термінами реалізації, якістю, джерелами ресурсів, цільовим призначенням тощо).
66. Поняття життєвого циклу проекту та зміст його складових (фази, стадії та етапи).
67. Поняття грошових потоків і методика їх розрахунку у проектному аналізі.
68. Сутність формальних критеріїв (чисті теперішня та майбутня вартість, внутрішня норма дохідності, період окупності, еквівалентний ануїтет, рентабельність інвестицій).
69. Методика застосування формальних критеріїв при порівнянні проектів.
70. Сутність методик відбору інвестиційних проектів за неформальними критеріями.
71. Маркетинговий аналіз як складова проектного аналізу, його мета та основні завдання
72. Технічний аналіз як складова проектного аналізу, його мета та основні завдання
73. Соціальний аналіз як складова проектного аналізу, його мета та основні завдання
74. Екологічний аналіз як складова проектного аналізу, його мета та основні завдання
75. Інституціональний аналіз як складова проектного аналізу, його мета та основні завдання
76. Фінансовий аналіз як складова проектного аналізу, його мета та основні завдання
77. Економічний аналіз як складова проектного аналізу, його мета та основні завдання
78. Сутність методів оцінки ризиків у проектному аналізі (метод сценаріїв, статистичного моделювання).
79. Поняття дисконтування та компаундування грошових потоків.
80. Сутністно-змістова еволюція терміну потенціал (Загальнонаукова сутність терміну “потенціал”, еволюція його використання в економічних дослідженнях).
81. Класифікація видових проявів потенціалу.
82. Поняття структури потенціалу підприємства та концепції її побудови (різновиди структуризації елементів, що формують потенціал підприємства).
83. Потенціал підприємства як інтегрована економічна система. Особливості економічних систем.
84. Формування потенціалу підприємства: сутністна характеристика, постулати та загальнотеоретична модель здійснення.
85. Конкурентноспроможність потенціалу підприємства та її рівні.
86. Оцінка потенціалу підприємства: поняття, головні цілі та сфери застосування.
87. Принципи оцінки ринкової вартості потенціалу підприємства та її взаємозв’язок.
88. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.
89. Індикаторний метод оцінки конкурентноспроможності потенціалу підприємства і його оцінки.
90. Матричний метод оцінки конкурентноспроможності потенціалу підприємства і його різновиди.
91. Методи доходного підходу до оцінки землі: різновиди та механізм застосування.
92. Особливості використання витратного підходу при оцінці будівель і споруд.
93. Оцінка машин та обладнання: методи витратного підходу.
94. Різновиди методів дохідного підходу при оцінці нематеріальних активів.
95. Різновиди методів витратного підходу при оцінці нематеріальних активів.
96. Різновиди методів порівняльного підходу при оцінці нематеріальних активів.
97. Методи витратного підходу до оцінки вартості бізнесу.
98. Методи результативного (доходного) підходу до оцінки вартості бізнесу.
99. Методи оцінки вартості бізнесу, що базуються на порівняльному підході.
100. Характеристика виробничої функції підприємства за двома змінними факторами.
101. Технічне заміщення факторів виробництва на підприємстві: допустимі межі, норми заміщення.
102. «Економічний» та «бухгалтерський» підходи до визначення витрат і прибутку підприємства.
103. Сутність і взаємозв’язок показників в середній і граничній виручці з ціною продукції підприємства за умов досконалої конкуренції.
104. Рівновага підприємства на ринку досконалої конкуренції та її умови.
105. Умови максимізації прибутку підприємства на ринку досконалої конкуренції.
106. Довгострокова рівновага підприємства на ринку монополістичної конкуренції.
107. Показники монопольної влади на ринку монополії.
108. Стратегія поведінки підприємства на олігополістичному ринку.
109. Обґрунтування розширення виробничої діяльності підприємства за сукупними та граничними показниками.
110. Рівновага виробника на ринку ресурсів.
111. Капітал як фактор виробництва підприємства.
112. Земля як фактор виробництва. Економічна та земельна рента.
113. Похідний попит і принцип оплати факторів виробництва.
114. Ефект доходу та ефект заміщення на фактори виробництва підприємства.
115. Цінова еластичність попиту і поведінка підприємства на ринку монополії.
116. Рівновага підприємства в довгостроковому періоді за умов досконалої конкуренції.
117. Механізм встановлення рівноваги підприємства у короткостроковому періоді за умов монополістичної конкуренції.
118. Нецінова конкуренція підприємства на ринку монополістичної конкуренції.


http://vkontakte.ru/id18182352
 
Форум » Навчання » Економіка підприємства » Питання до держіспиту
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz