Все для історика
П`ятниця, 22.03.2019, 07:23
Вітаю Вас Раб | RSS
 
Головна Програма з історії України 11-Й КЛАС (52 ГОДИНИ) - ФорумРеєстраціяВхід
[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Навчання » Державний екзамен з історії (Методика викладання історії) » Програма з історії України 11-Й КЛАС (52 ГОДИНИ)
Програма з історії України 11-Й КЛАС (52 ГОДИНИ)
WARNINGДата: Неділя, 09.06.2013, 09:29 | Повідомлення # 1
Курінний отаман
Група: Користувачі
Повідомлень: 128
Репутація: 1
Статус: Offline

 

Дата
проведення
уроку


К-ть годин


Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої
підготовки учнів
 

 


7


Вступ. 
Завдання і структура курсу. Способи роботи учнів
з підручником, додатковою навчальною літературою, електронними та
Інтернет-ресурсами. Форми і методи організації навчальної діяльності на
заняттях з курсу. Державні вимоги до
рівня підготовки учнів.
Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ
СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА
ВІТЧИЗ
НЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)
Україна у
міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі
договори 1939 р. Початок Другої
світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України.  Возз’єднання Хотинщини, Південної Бессарабії і
Північної Буковини з УРСР. Радянізація нових територій. Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр. Початок Великої Вітчизняної війни. Відступ
Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація.    Військові події 1941—1942 рр. Окупація України. Колабораціонізм.
Нацистський
«новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Колабораціонізм.
Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в
евакуації.
Рух Опору
та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення  УПА.
Початок
визволення України. Бої на Лівобереж­жі. Звільнення Києва. Звільнення
Правобереж­ної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні
регіони СРСР татар, греків, вірмен.
Завершення
вигнання окупантів з України. Становище в західних областях. Завершення Ве­ликої
Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги. Культура в
роки війни. 
Наш край у
1939-1945 рр.


Учень/учениця:
визначає хронологічну послідовність подій Другої світової
та Великої Вітчизняної війн початкового їх періоду та його основні етапи й співставляє зміст означених понять.
Спираючись на карту та інші джерела інформації, характе­ризує
геополітичні плани СРСР та Німеччини щодо України, показує на карті
території, де відбувались воєнні події Другої світової та Великої Вітчизняної
війн і розгортався рух опору.
На основі різних джерел
інформації:
порівнює ставлення до війни різних верств населення та
полі­тичних сил в українських землях;
описує героїчні події Великої Вітчизняної війни;
описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з війною;
характеризує та порівнює діяльність
національного та партизан­ського антифашистських рухів, дає їм власну оцінку;
порівнює різні точки зору щодо діяльності ОУН і УПА за часів війни, дає їм власну
оцінку;
складає характеристики та політичні портрети видатних укра­їнських
полководців та героїв війни;
порівнює різні точки зору, що існують в історичній науці,
від­носно подій та етапів Другої світової та Великої Вітчизняної війн та
визначає власну позицію;
розповідає про ціну перемоги та висловлює власну позицію
щодо ролі війн у житті людства.
  

 


4


Тема 2. УКРАЇНА В
ПЕРШІ ПОВОЄННІ РО­КИ (1945 — ПОЧАТОК
50-х рр.)

Адміністративно-територіальні
зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та
економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод
1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.
Відновлення політики радянізації в
західних областях України. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ. Партизанські
дії УПА. Операція «Вісла».
Освіта. Наука. Література і
мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.
Наш край у 1945-на початку 50-х рр.


Учень/учениця:
визначає хронологічну послідовність головних подій
відбудов­чого періоду.
Пояснює на основі карти зміни в адміністративно-територіаль­ному
устрої та відбудовчі процеси у промисловості.
На основі різних джерел
інформації:
характеризує зовнішньополітичну діяльність УРСР,
співставляє різні точки зору щодо
цього питання та дає їй власну оцінку;
визначає умови і особливості відбудовчих процесів в
Україні у порівнянні з загальноєвропейськими варіантами післявоєнної
конверсії та відбудови;
розповідає про життя населення західних областей в умовах
опору радянській владі;
порівнює першу та другу хвилі радянізації західних областей;
характеризує протистояння радянської
влади та національно-визвольного руху в західних областях України.
співставляє різні точки зору щодо
цього питання та дає їм власну оцінку;
описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з відбу­довчими
процесами;
визначає зв'язки між відбудовчими процесами,
особливостями політичного життя та суперечливими явищами у розвитку культури
та духовного життя.
 


1


Узагальнення


 

  


1


Резервний час


 

 


 

 


7


Тема 3. УКРАЇНА В
УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУС­ПІЛЬСТВА (середина 
50-х — середина 60-х рр.)

Внутрішньополітичне
становище України у сере­дині 50-х рр. Стан промисловості та сільського госпо­дарства.
Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до
складу УРСР.
XX
з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій.
Ставлення в суспільстві до
діяльності М. Хрущова. Загострення бороть­би серед вищого партійного
керівництва України.
Зміни в управлінні господарством.
Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій поло­вині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища
у соціальній сфері. Зрушення  у повсяк­денному
житті населення.
Науково-технічна революція. Реформи
осві­ти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Від­лига» в українській
літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
Зародження дисидентського руху в
Україні та його особливості. Релігійна
політика.
Наш край у 1953-1964 рр.


Учень/учениця:
на основі різних джерел
інформації:
характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне
становище України на початку 50-х років XX
ст.;
описує прояви процесів лібералізації в різних сферах життя
укра­їнського суспільства, співставляє різні точки зору щодо процесів
лібералізації в Україні та дає їм власну оцінку;
визначає сутність і значення дисидентського руху,
характеризує особливості його зародження в Україні та його вимоги у
порівнянні з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав
людини того часу;
описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з проце­сами
лібералізації суспільства;
аналізує явища суспільного життя, визначає причини та
наслідки реформ;
характеризує основні тенденції в розвитку культури та її
вплив на українське суспільство;
визначає зв'язки між процесами лібералізації суспільства,
особ­ливостями політичного життя та суперечливими явищами у роз­витку
культури та духовного життя;
доводить, що процеси
лібералізації здійснили вплив на зрос­тання національної самосвідомості. 

 


1


Узагальнення


  

 


1


Резервний час


  

 


8


Тема 4. УКРАЇНА У
ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина 
80-х рр.)

Ідеологічні
орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі.
Конституція УРСР 1978 р.
Спроби
реформування економіки в другій по­ловині 60-х років. Економічне становище
УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.
Зміни в
соціальній та у національній струк­турі населення. Здобутки і проблеми
розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно - радянської
номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського
суспільства.
Освіта.
Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури. Формування опозиційних
те­чій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку
українського мистецтва.
Активізація
опозиційного руху в другій поло­вині 60-х —
на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.
Наш край у середині 60-х- на початку 80-х
рр.


Учень/учениця:
визначає хронологічну послідовність та зв'язки між
головними подіями періоду «застою» в Україні.
Пояснює на основі карти основні тенденції економічного і
со­ціального розвитку України у 60—80-ті
роки XX ст.
На основі різних джерел
інформації:
характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне
становище України у другій половині 60-х —
першій половині 80-х років XX ст.;
порівнює реформи за часів М. Хрущова з реформами другої
по­ловини 60-х рр., визначаючи їх причини та наслідки;
визначає, пояснює на прикладах поняття «застій», дає власну оцінку
цьому періоду життя України;
характеризує та порівнює основні вимоги
дисидентського руху в Україні в умовах лібералізації суспільства з вимогами
другої хвилі опозиційного руху наприкінці 60-х
— в 70-ті рр., співвід­носить його прояви з міжнародними
нормативно-правовими ак­тами щодо захисту прав людини»того часу;
описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з кризо­вими
процесами у суспільстві періоду застою;
аналізує різні точки зору щодо оцінки періоду застою і
його проявів в Україні;
визначає власну позицію щодо питання про системну кризу ра­дянського
суспільства, зв'язки між цими процесами та особливостями політичного життя й суперечливими явищами у розвитку культури
та духовного життя в Україні;
характеризує і пояснює основні чинники,
особливості й тенденції розвитку культури другої половини 60-х — середини 80-х рр. XX ст.;
висловлює і аргументує власну точки зору щодо
кризи суспільної свідомості та початку формування подвійної моралі
радянського суспільства. 

 


1


Узагальнення


  

 


1


Резервний час


  

 


6


Тема 5. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО
СОЮЗУ Й ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
(1985—1991 рр.)

Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика
«прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення.
Розгортання страйкового руху.
Гласність
та лібералізація. Зрушення у політичному житті України. Пожвавлення
громадської активності. Формування багатопартійної системи.
Активізація
національного руху у другій по­ловині 80-х років. Формування національних
громадських організацій і об'єднань. Початок та проблеми релігійного
відродження.
Результати
виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад
1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Україна у
загальносоюзних сус­пільно-політичних процесах у першій половині 1991 року. Спроба державного перевороту в
СРСР.
Проголошення,
незалежності України. Розпад СРСР.
Наш край у 1985-1991 рр.
 


Учень/учениця:
визначає хронологічну послідовність головних подій періоду
«перебудови» в Україні та
проголошення незалежності, складає синхроністичну
таблицю подій в Україні, в Європі, в світі.
Показує на карті кордони незалежної України.
На основі різних джерел інформації:
характеризує внутрішньополітичне та соціально-економічне
становище України у другій половині 80-х —
на початку 90-х рр. XX ст.;
аналізує та порівнює явища суспільного життя кінця 80-х — початку 90-х рр., визначаючи причини
активізації соціально-політичного життя населення;
співставляє різні точки зору щодо процесів перебудови в
Україні та дає їм власну оцінку;
визначає та характеризує причини розпаду СРСР і
утворення незалежної України, аргументує власну позицію;
визначає та описує становище в Україні після розпаду СРСР;
порівнює процеси і явища суспільного життя в Україні та
інших регіонах СРСР у цей період, визначає спільне та особливе;
характеризує і пояснює основні чинники,
особливості й тенденції розвитку українського суспільства на початку 90-х
рр.;
описує повсякденне життя та визначає зміни, пов'язані з
процесами «перебудови» суспільного життя, розпаду СРСР та утворення
незалежної України;
визначає зв'язки між процесами «перебудови» радянського
суспільства та особливостями політичного та соціально-економічного життя
українського суспільства. 

 


1


Узагальнення


  

 


1


Резервний час


  

 


10


Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ
НЕЗАЛЕЖНОСті

Державотворчі процеси: особливості
розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь
населення у державотворчих процесах. Прийняття Конституції України (1996 р.). Становлення інституту
президентства в Україні.
Стан господарства після розпаду
СРСР. Спро­би реформування економіки. Роздержавлення, приватизація та
фінансова система України. Со­ціальне та економічне становище населення.
Еміграція.
Основні тенденції розвитку економіки
в дру­гій половині 90-х років. Пошуки шляхів ста­білізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи.
Включення населення у ринкові відно­сини. Кроки до інтеграції української
економіки у європейський та світовий економічний простір.
Демографічні зміни. Соціальна
диференціа­ція суспільства. Міжнаціональні відносини.
Основні чинники та особливості
розвитку культури в Україні. Модернізація національної системи освіти.
Основні тенденції розвитку нау­ки. Здобутки української літератури і
мистецтва. Фізична культура, спорт. Досягнення і проблеми української
культури на початку XXI ст.
Стан навколишнього середовища та
проблеми охорони довкілля. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
Міжнародне співробіт­ництво у сфері охорони довкілля. Екологічні проблеми
початку XXI ст. Основні чинники та особливості релігійного життя
України в умовах незалежності. Взаємовід­носини державної влади та релігійних
конфесій.
Основні принципи зовнішньої політики
неза­лежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях.
Пошуки зовнішньо­політичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.
Розвиток краю в умовах незалежності України.


Учень/учениця:
визначає хронологічну послідовність головних подій
періоду розбудови незалежної держави.

Пояснює на основі карти співвідношення політичних сил в
Україні, показує на карті території України, навколо яких періодично виникає
напруженість у відношеннях із сусідніми державами. 
На основі різних джерел
інформації:
характеризує внутрішньополітичне та
соціально-економічне ста­новище України у 90-ті роки — на початку XXI ст.,
співставляє різні точки зору щодо процесів розбудови незалежної, демокра­тичної,
соціальної, правової держави та дає їм власну оцінку;
визначає та характеризує основні напрямки
зовнішньої політики Укра­їни в умовах загальноєвропейських та світових
процесів інтеграції;
описує зміни у повсякденному житті та свідомості населення,
визначає їх взаємозв'язок з перетвореннями суспільного життя.
визначає власну позицію щодо питання про суперечливі
процеси розбудови незалежної держави в Україні, зв'язки між ними та
особливостями політичного й економічного життя;
характеризує і пояснює основні чинники,
особливості й тенденції розвитку українського суспільства кінця XX — початку
XXI ст.;
висловлює і аргументує власну точку зору щодо
перспектив економічного, політичного і соціального розвитку України.
Учень/учениця:
показує на карті основні місця і території, пов'язані з
сучасним
розвитком освіти, науки
та мистецтва.
На основі різних джерел
інформації:
визначає і характеризує основні чинники,
особливості розвитку, явища, етносоціальні, культурні та інші процеси цього
періоду;
порівнює ідеї та цінності, що були характерні для
радянської культури з сучасними державотворчими ідеями та культурними
цінностями українців;
оцінює внесок окремих діячів у вітчизняну культуру;
порівнює шляхи і прояви процесів духовного й
національного відродження українського народу з аналогічними процесами у
постсоціалістичних країнах та державах колишнього СРСР, які виникли у 90-ті
роки XX — на початку XXI ст.;
визначає і характеризує основні тенденції
етносоціального та культурного життя України, дає їм власну оцінку.
 Учень/учениця:
визначає хронологічну послідовність подій, пов'язаних із
участю України у світових процесах глобалізації та інтеграції.
На основі різних джерел
інформації:
характеризує зміни у житті українського суспільства та
діяльнос­ті держави в умовах глобалізації та інтеграційних процесів,
співставляє різні точки зору щодо визначальних векторів інтеграції України у
світове співтовариство та дає їм власну оцінку;
описує здобутки України щодо інтеграції у європейський, світо­вий,
гуманітарний та освітній простір. 

 


1


Узагальнення


  

 


1


Резервний час 
 

 

 
Форум » Навчання » Державний екзамен з історії (Методика викладання історії) » Програма з історії України 11-Й КЛАС (52 ГОДИНИ)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:

Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz